Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 200 бял + touch управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 400 бял + touch управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 600 бял + touch управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 800 бял + touch управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 1000 бял + touch управление E4T643II