Алуминиева лира за баня Елеганс 429W
Алуминиева лира за баня Елеганс 630W
Алуминиева лира за баня Елеганс 843W
Алуминиева лира за баня Елеганс 1027W
Алуминиева лира за баня Стандарт 405W
Алуминиева лира за баня Стандарт 496W
Алуминиева лира за баня Стандарт 508W
Алуминиева лира за баня Стандарт 815W
Алуминиева лира за баня Стандарт 421W
Алуминиева лира за баня Стандарт 1018W