Електрически конвектор с електронен термостат - Noirot 500W
Електрически конвектор с електронен термостат - Noirot 750W
Електрически конвектор с електронен термостат - Noirot 1000W
Електрически конвектор с електронен термостат - Noirot 1250W
Електрически конвектор с електронен термостат - Noirot 1500W
Електрически конвектор с електронен термостат - Noirot 1750W
Електрически конвектор с електронен термостат - Noirot 2000W
Електрически конвектор Spot Euro design с щепсел - Noirot 2000W
Електрически конвектор Noirot Spot E II 2500W с щепсел и ключ
Електрически конвектор Noirot Spot E II 1000W с щепсел и ключ
Електрически конвектор Noirot Spot E II 1500W с щепсел и ключ
Конвектор Noirot Athenea Millenium 730D-5TPAJ 1500w
Конвектор Noirot Athenea Millenium 730D-7TPAJ 2000w
Конвектор Noirot Spot H1251FJEZ 500W