Резервоар за обратна осмоза 12 л
Tестер за твърдост на водата
Таблетна сол за омекотяване на вода 25 кг