Система за обратна осмоза EXCITO-OSSMO - най-лесна смяна на филтри

КАКВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА EXCITO OSSMO? Системата за обратна осмоза  EXCITO OSSMO е много подходяща за пречистване на вода за питейни цели в домашни условия. Капацитетът на системата е достатъчен да задоволява ежедневните нужди за чиста питейна вода (пиене...
385,00 лв

Подобни продукти

Филтрираща система за питейна вода – обратна осмоза
8 степенна система за обратна осмоза с йонизатор
8 степенна система за обратна осмоза с йонизатор BIOCERA
6 степенна система за обратна осмоза SUPREME PREMIUM
Пречистване на питейна вода - обратна осмоза
7 степенна система за обратна осмоза с йонизатор
7 степенна система за обратна осмоза с TDS метър
Система за обратна осмоза EXCITO-OSSMO - най-лесна смяна на филтри
Система за обратна осмоза 6 степенна
Обратна осмоза за аквариум RX-AFRO3-AQ
Пречистване на питейна вода - обратна осмоза