Премини към основното съдържание

I. Общи условия при онлайн пазаруване на стоки от  http://www.cdl.bg/

1.Закупуване на стоки онлайн от сайта, се осъществява при спазване на следната процедура:

1.1.Клиентът посещава сайта http://www.cdl.bg/  .

1.2.Клиентът избира желаната от него стока, след което потвърждава желанието си за закупуване на стоката чрез натискане на бутона „Поръчай“

1.3.Системата автоматично прехвърля клиента в нов прозорец („Количка“) на сайта и предоставя  информация за цената на избраната стока.

1.4. Клиентът попълва трите си имена, адрес за доставка на стоките, телефон и имейл, избира начин на плащане и изпраща поръчката чрез натискане на бутон „изпрати“.

1.5.В срок от един работен ден от получаване от Продавача на поръчката на клиента, служител на продавача осъществява контакт с клиента чрез предоставените от последния телефон или имейл. При осъществяване на контакта по предходното изречение, Продавачът предоставя на клиента информация за наличността  на избраната стока, начина на заплащане на цената на стоката, след което страните договарят дата и адрес за доставка на стоката.

1.6. Продавачът не носи каквато и да била отговорност пред клиента, респективно не му дължи неустойки, обезщетения и други подобни, в следните случаи:

1.6.1.Получената от продавача поръчка е с липсващи или неверни данни;

1.7. Купувача следва да заплати транспортните разходи на стоката, съответно в посоката на доставка и при отказ от закупуване, следва да бъде заплатена и стойността на разходите в обратна посока.

1.8. Стоката може да бъде върната на Продавача, само в следните случаи

1.8.1. Опаковката на стоката не трябва да бъде с нарушен търговски вид.

1.8.2. Стоката трябва да бъде в същия вид в който е била изпратена от Продавача.

1.8.3. Прилежащите към нея, инструкции, гаранционна карта и упътвания, трябва да бъдат в не нарушен вид.

При не спазване на следните точки, Продавача има право да откаже връщане на стоката и тя трябва да бъде заплатена от Купувача, както и всички транспортни разходи.

2.Всички цени, посочени в този сайт са в лева, важат за 1 брой от съответната стока и са с включен ДДС – освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС..

3. „ СИ ДИ ЕЛ “ ЕООД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

4. Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че стоката не е монтирана и бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.

5. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

6. „СИ ДИ ЕЛ“ЕООД  има право по собствена преценка да променя цените на предлаганите  чрез "  http://www.cdl.bg/ " стоки, без предварително уведомяване на клиентите.