Domovent 100 X1 - Вентилатор за баня и WC
Domovent 125 X1 - Вентилатор за баня и WC
Domovent 100 S - Вентилатор за баня и WC
Domovent 125 S - Вентилатор за баня и WC