ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР, 16 ТРЪБИ

ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР, 16 ТРЪБИ

- Уникалната рефлекторна конструкция изградена от сложно-съставни параболични огледала, посредством които значително се повишава ефективността на колектора при целогодишно акумулиране на слънчева енергия. Принцип на действие: слънчевите лъчи се абсорбират при такъв ъгъл на падане, че през целия ден...
1 618,00 лв

Подобни продукти

VITOSOL 200-TM  3,26кв.м Вакуумно-тръбен колектор
VITOSOL 200-TM 3,26кв.м Вакуумно-тръбен колектор
VITOSOL 200-TM  1,63кв.м Вакуумно-тръбен колектор
VITOSOL 200-TM 1,63кв.м Вакуумно-тръбен колектор
Vitosol 300 ТМ-1,51кв.м Вакуумно-тръбен колектор
Vitosol 300 ТМ-1,51кв.м Вакуумно-тръбен колектор
Vitosol 300 ТМ-1,26кв.м Вакуумно-тръбен колектор
Vitosol 300 ТМ-1,26кв.м Вакуумно-тръбен колектор
ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР, 8 ТРЪБИ
ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР, 8 ТРЪБИ
ВАККУУМНО-ТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР 12 ТРЪБИ
ВАККУУМНО-ТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР 12 ТРЪБИ
ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР, 16 ТРЪБИ
ВАКУУМНО-ТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР, 16 ТРЪБИ