Еко-свежест 01

Компактна Вентилационна Система Много от съвременните домове се отопляват със системи на твърдо гориво. В болшинството случаи отоплителната система е проектирана непрофесионално и не е предвидено постъпването на свеж въздух в помещението. Въпреки общоприетото схващане - периодичното отваряне...
383,00 лв

Подобни продукти

DAIKIN - VAM FC - Вентилация за оползотворяване на топлината
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ВЕНТИЛАЦИЯ TANGRA EVB AL/AL+
Еко-свежест 01
Еко-свежест 07
TANGRA EVB HIE
TANGRA EVB ECO
Енергоспестяваща вентилация с термопомпа и рекуперация  TANGRA EVB DEX
max.e mini
2 степенна термодинамична рекуперация - max.e2
2 степенна термодинамична рекуперация - max.e3
max.e3-pool - за закрити плувни басейни