Електрически конвектор BEHA PV 8 WiFi с електронен термостат 800 W
Електрически конвектор BEHA PV 8 WiFi с електронен термостат 800 W
Електрически конвектор BEHA PV 15 WiFi с електронен термостат 1500 W
Електрически конвектор BEHA PV 15 WiFi с електронен термостат 1500 W
Електрически конвектор BEHA PV 20 WiFi с електронен термостат 2000 W
Електрически конвектор BEHA PV 20 WiFi с електронен термостат 2000 W