Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 200 бял + електронен 4 степенен панел за управление
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 200 бял + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 400 бял + електронен 4 степенен панел за управление
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 400 бял + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 600 бял +електронен 4 степенен панел за управление
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 600 бял + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 800 бял + електронен 4 степенен панел за управление
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 800 бял + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 1000 бял + електронен 4 степенен панел за управление
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf SL 1000 бял + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Нископрофилни вентилаторни конвектори SLS200 Innova Airleaf+ електронен 4 степенен панел за управление
Нископрофилни вентилаторни конвектори SLS200 Innova Airleaf + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Нископрофилни вентилаторни конвектори SLS400 Innova Airleaf+ електронен 4 степенен панел за управление
Нископрофилни вентилаторни конвектори SLS400 Innova Airleaf + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Нископрофилни вентилаторни конвектори SLS600 Innova Airleaf+ електронен 4 степенен панел за управление
Нископрофилни вентилаторни конвектори SLS600 Innova Airleaf + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Нископрофилни вентилаторни конвектори SLS800 Innova Airleaf+ електронен 4 степенен панел за управление
Нископрофилни вентилаторни конвектори SLS800 Innova Airleaf + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Нископрофилни вентилаторни конвектори SLS1000 Innova Airleaf+ електронен 4 степенен панел за управление
Нископрофилни вентилаторни конвектори SLS1000 Innova Airleaf + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf Filomuro SLW 400 бял високостенен
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf Filomuro SLW 400 бял високостенен
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf RS 400 бял + електронен 4 степенен панел за управление
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf RS 400 бял с радиаторен панел + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf RS 600 бял + електронен 4 степенен панел за управление
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf RS 600 бял с радиаторен панел + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf RS 800 бял + електронен 4 степенен панел за управление
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf RS 800 бял с радиаторен панел + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf RS 1000 бял + електронен 4 степенен панел за управление
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf RS 1000 бял с радиаторен панел + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf RS 200 бял + електронен 4 степенен панел за управление
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf RS 200 бял с радиаторен панел + Сензорен (smart touch) LCD панел за управление E4T643II
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf Filomuro SLW 600 бял високостенен
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf Filomuro SLW 600 бял високостенен
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf Filomuro SLW 800 бял високостенен
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf Filomuro SLW 800 бял високостенен
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf Filomuro SLW 800 XL бял високостенен
Вентилаторен конвектор Innova Airleaf Filomuro SLW 800 XL бял високостенен