Аксиални вентилатори за монтаж на стена -HCBB
Аксиални вентилатори за монтаж на стена -HCBB/2-315/H-A S & P
Аксиални вентилатори за монтаж на стена - HCBT
Аксиални вентилатори за монтаж на стена - S & P HCBT/4-450/H